Projekt på Pometet?

Pometets samlinger og arealer står til rådighed for studerende og forskere ved Københavns universitet. Vi laver også projekter for og med forskellige eksterne aktører, såsom virksomheder og foreninger.

Pometet har marker med forskellige frugtplantage-setup som kan anvendes af forskere og studerende til eksperimentelle undersøgelser. Det kan være forsøg i plantagen, forsøg med produkter fra plantagen eller andet. Vi har også en skovhave, Urban farming haver og forskellige muligheder for at arbejde med biodiversitet.  

Samlingerne kan også anvendes til projekter, der er relateret til Pometets rolle som genbank.

Pometet råder også over forskellige faciliteter til bearbejdning og analyse af produkter og forsøgsmateriale.

Forsøg i plantage eller laboratorier
Forud for igangsætning af forsøg i plantagen eller i pometets laboratorier, skal der laves en aftale med teamleder Lasse Lose.

For alle projekter skal der udarbejdes en projektformular, der beskriver forsøget og arbejdsdelingen samt økonomien omkring forsøget. Projektformularen udfyldes i samarbejde med Lasse Lose.

Produkter fra Pometet
Pometet kan i visse tilfælde levere frugt, most eller andre produkter til undervisning, formidling og forskning på Københavns Universitet eller til andre forsknings- og udviklingsprojekter.

Levering og betaling aftales nærmere med teamleder Lasse Lose.