Et pomet er en samling af sorter af frugttræer og -buske. Ordet er afledt af det latinske ord "pomum", som betyder "frugt på træer". Pometet i Taastrup knytter sig til Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Vi har på Pometet en meget omfattende sortsamling. Der er bl.a. ca. 750 æblesorter, hvoraf ca. 300 er danske, men Pometet huser også sortssamlinger af blommer, pære, jordbær, stikkelsbær og flere andre både busk- og træfrugtarter.

Pometets kerneopgaver er at stå til rådighed for forskning og undervisning ved Københavns Universitet samt at værne om sorterne for Nordisk Genbank.

Ydermere ønsker vi på Pometet at udbrede kendskab og viden om sorterne og om frugtdyrkning generelt.

Vi samarbejder også med forskellige private aktører, blandt andet ved forskningssamarbejder eller andre projekter der kan være med til at fremme viden på området.

Følg med her på siden, hvor vi løbende holder jer opdateret på, hvad der sker på Pometet. Du kan også følge med på Instagram og Facebook.

Professor Anton Pedersen samlede i 1940'erne og 50'erne mange frugtsorter, som i 1956 blev plantet i Taastrup. Pometets samlinger bruges til forskning og undervisning ved Københavns Universitet, og også eksterne samarbejdspartnere drager nytte af samlingerne. Disse fungerer både som genbank og har kulturhistorisk interesse, især æblesorterne, hvoraf nogle er over 300 år gamle.

Læs mere om historien her

 

 

InnoBreed - Innovative Organic Fruitbreeding and Use (2022 - 2026) - Et Horizon-Europe-Biodiv- 2021-projekt om forædling af frugt til økologisk dyrkning.

Æbleoasen (2013)  - I 2013 inviterede Pometet frivillige til at deltage i et “Crowd breeding”-projekt til at udvikle nye, robuste æblesorter. Finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

136 deltagere såede 10.000 åbent-bestøvede æblefrø fra de 54 mest robuste og velsmagende gamle danske æblesorter i Pometets samling.

Udvikling af unikke danske æblesorter (2019) - Med dette projekt fik vi mulighed for at evaluere de nye frøæbletræer. Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

I 2019, 2020 og 2021 besøgte vi de 52 dyrkere, som var lykkedes med at dyrke træerne.

Ca. 2000 træer er blevet undersøgt for robusthed mod sygdommene æbleskurv, æblemeldug, æblekræft og æbleøjeplet. Heraf er 50-70 % meget robuste mod skurv, meldug og kræft, mens kun ca. 25% er fri for æbleøjeplet.

Ca. 25% har båret frugt i 2021, de første træer i bæring var paradisæble-typer.

373 af de nye frøæbler er blevet smagstestet. 22% har en god eller meget god smag. I 2020-21 blev foreløbigt udvalgt 59 spiseæbler, 16 prydæbler, 6 cideræbler, 1 søjleæble og 1 grundstamme til nærmere undersøgelser.

I 2023 udplantes de udvalgte frøsorter på Pometet og evalueres yderligere. Læs mere her.