Skovhaven

For at bidrage til udviklingen af bæredygtig fødevareproduktion, er vi på Pometet i gang med at skabe en spiselig skovhave som også skal være til gavn for insekter (nyttedyr og bestøvere). Skovhavens areal er omkring 3.500 m2, og der er mulighed for at udvide, hvis der er behov. Det er et område, der før har været brugt til opformering af botaniske træer og buske. Derfor står der allerede en del flotte, store træer på området, som fint indgår i skovhavedesignet. Det betyder, at man hurtigt kan komme i gang med at bruge skohaven til projekter og indsamling af data. Hele skovhaven er inddelt i felter på 5 x 5 meter, så man altid kan orientere sig i skoven og bruge fokuspunkter, hvis man er i gang med et projekt.

Skovhaven står klar til at blive brugt til studenterprojekter, forskningsprojekter, inspiration, dataindsamling, vidensdeling og meget mere. I skovhaven er der fortaget jordbundsanalyser, lysintensitets-målinger og kortlægning af naturlig bunddække. Derudover er der lavet kort over skovhaven i GIS, hvor man både kan se allerede etablerede planter samt det foreløbige design af haven. På den måde er der lagt et godt udgangspunkt og grundlag for fremtidige projekter. Ud over skovhaven har vi også andre arealer, der kan være relevante i forhold til praktiske projekter såsom et engareal og en gammel æbleplantage.