Urban Farming - haverne

På Pometet viser vi principperne for bynær produktion i praksis og demonstrerer, hvordan det kan implementeres under forskellige forhold samtidig med, at vi samler data. Vores Urban Farming areal består af 6 showhaver med hver deres tema:

  1. Bynær produktion – Den sociale årstidshave
  2. Cirkulær økonomi – Den regenerative have
  3. Grøn by – Den vilde klimahave
  4. Alternativ dyrkning – Den intensive letvægtshave
  5. Smag og forbrug – Den velsmagende diversitetshave
  6. Markedsmuligheder – Den ultralokale nøglehulshave

Haverne blev opført i 2020, og første dyrkningsår var 2021.
Haverne er hver på 50 m2 og er bygget op om en blandingskultur af hovedsageligt spiselige planter, som inkluderer frugttræer, bærbuske, stauder, urter og blomster, og alle er tænkt ind i nye dyrkningssystemer, der adresserer de forskellige primære formål.

Sorterne er nøje udvalgt, så høstsæsonen bliver så lang, produktiv, velsmagende og attraktiv som muligt, alt sammen med henblik på at skabe grønnere byer, parker og bynære områder, som kan hjælpe beboere til bedre fællesskaber, sundere livsstil, bedre klima og adgang til lokalt producerede fødevarer som en del af kosten.

Haverne inspirerer til nye projekter og vil enten kunne bruges som skabelon, eller som kombination, så det passer til det enkelte projekt.

Ved først at etablere haverne på Pometet giver det mulighed for at bruge den viden og erfaring der ligger i arbejdet med materialet fra plante-genbanken, som Pometet huser. Mange af de bevarede sorter kan komme i spil på en ny måde ved anvendelse med et nyt fokus, og i kombination med moderne dyrkningssystemer, kan de få nyt liv og relevans.

Det vil også skabe nye muligheder for at afprøve nye sorter i mindre skala ved intensiv dyrkning, samt at drage klimaaspekterne ind i dyrkningsdelen og integrere udfordringerne som en del af designet.