Projekter

InnOBreed – (Innovative Organic Fruitbreeding and uses)

Et Horizon-Europe-Biodiv- 2021-projekt om forædling af frugt til økologisk dyrkning.

Beskrivelse: InnOBreed er et europæisk samarbejdsprojekt mellem 21 deltagere fra 10 lande vedrørende forædling af frugtsorter, der egner sig til økologisk dyrkning. Projektet omfatter bl.a. oprettelse af et netværk til vurdering af sorter på europæisk plan til økologisk dyrkning. Planterobusthed, kvalitet og minimalt input vil indgå i vurderingen. Projektet fokuserer også på erfaringer med deltagerorienteret forædling.

Følgende frugtarter indgår i projektet: Abrikos, fersken, druer, kirsebær, mandel, oliven, pære og æble. På Københavns universitet arbejder vi med udvikling af æblesorter.

Øvrige deltagere: Italien (CIHEAM, CREA, UNIPI og CRSFA), Frankrig (INRAE, CTIFL, GRAB og CEP innovation), Tyskland (OON), Belgien (CWRA og ARCADIA), Spanien (SERIDA, IRTA-CERCA og IA-SL), Tjekkiet (RBIP-Holovousy), Østrig (BOKU), Grækenland (Network for biodiversity and ecology) og Schweiz (WBF, FIBL, POMA-CULTA)

Varighed: 4 år (1. juli 2022 – 1. juli 2026)

Medarbejdere fra Københavns Universitet: Lektor Torben Toldam-Andersen og akad. Medarb. Maren Korsgaard Inst. for Plante- og Miljøvidenskab, Sektion for Afgrødevidenskab, Højbakkegård Allé 13, Taastrup.

Projekt-koordinator: Claudio Bogliotti, Centro Internazionale di Altistudi Agronomici Mediterranei, Bari, Italien.

Finansiering til Københavns Universitet: 200.000 Euro.

Deltagernes hele titel

Participant organisation name

Country

1

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM-IAMB)

ITALY

2

Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE)

FRANCE

3

Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W)

BELGIUM

4

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)

ITALY

5

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL)

FRANCE

6

Groupe de recherche en agriculture biologique (GRAB)

FRANCE

7

CEP Innovation (CEP in)

FRANCE

8

University of Pisa (UNIPI)

ITALY

9

Oko-Obstbau Norddeutschland Versuchs- und Beratungsring e.V. (ÖON)

GERMANY

10

Service for Agri-Food Research and Development (SERIDA)

SPAIN

11

Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA)

SPAIN

12

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. (VSUO)

CZECK REPUBLIC

13

Innogestiona (INNO)

SPAIN

14

Centro de Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura 'Basile Caramia' (CRSFA)

ITALY

15

University of Copenhagen - Dpt of Plant and Environment Sciences (UCPH)

DENMARK

16

University of Natural Resources and life sciences (BOKU)

AUSTRIA

17

AEGILOPS - Network for Biodiversity and Ecology in Agriculture

GREECE

18

ARCADIA International

BELGIUM

19

Federal Department of Economic Affairs, Education and Research - WBF-AGROSCOPE (WBF) (Associated Partner)

SWITZERLAND

20

The Research Institute of Organic Agriculture (FiBL CH) (Associated Partner)

SWITZERLAND

21

PomaCulta (Associated Partner)

SWITZERLAND
Udvikling af unikke danske æblesorter

I 2013 inviterede Pometet frivillige til at deltage i et “Crowd breeding”-projekt til at udvikle nye, robuste æblesorter. Projektet blev kaldt ”Æbleoasen” og var finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

136 deltagere såede 10.000 åbent-bestøvede æblefrø fra de 54 mest robuste og velsmagende gamle danske æblesorter i Pometets samling.

I 2019 fik vi i projektet ”Udvikling af unikke danske æblesorter” mulighed for at evaluere de nye frøæbletræer. Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

I 2019, 2020 og 2021 besøgte vi de 52 dyrkere, som var lykkedes med at dyrke træerne.

Ca. 2000 træer er blevet undersøgt for robusthed mod sygdommene æbleskurv, æblemeldug, æblekræft og æbleøjeplet. Heraf er 50-70 % meget robuste mod skurv, meldug og kræft, mens kun ca. 25% er fri for æbleøjeplet.

Ca. 25% har båret frugt i 2021, de første træer i bæring var paradisæble-typer.

373 af de nye frøæbler er blevet smagstestet. 22% har en god eller meget god smag. I 2020-21 blev foreløbigt udvalgt 59 spiseæbler, 16 prydæbler, 6 cideræbler, 1 søjleæble og 1 grundstamme til nærmere undersøgelser.

I 2023 udplantes de udvalgte frøsorter på Pometet og evalueres yderligere. Læs mere her.