NordGen

En institution for bevaring af plantegenetiske ressourcer

NordGen er en fællesnordisk institution for bevaring af og udnyttelse af gamle nordiske have- og landbrugsplanter.

NordGen giver adgang til en mangfoldighed af plantegenetiske ressourcer i form af en omfattende frø- og plantesamling af gamle nordiske kulturplanter og kulturplanternes vildtvoksende slægtninge. Det plantegenetiske materiale bruges i arbejdet med forædlingen af nye sorter af jord- og havebrugsplanter. Materialet bruges også i anden forskning af forskellig art hvor specielle genetiske varianter af kulturplanterne har interesse.

Materiale fra Pometet og de øvrige samlinger i Nordgen distribueres frit til forskere, forædlere og andre interesserede i hele verden.

Nordisk Genbank, senere Nordgen. blev etableret i 1979, som en institution under Nordisk Ministerråd. Samlingen af nordisk materiale omfatter moderne sorter forædlet i Norden, gamle nordiske lokalsorter og sorternes vildtvoksende slægtninge. Der opbevares i øjeblikket omkring 350 forskellige nordiske plantearter i Nordisk Genbank. Materialet i samlingen består af mere end 30.000 prøver af frø og planter, som gennem årene er blevet tilført samlingen. Der arbejdes tværnationalt med vedligeholdelsen og bevaringen af samlingerne samt med projekter med relevans for udnyttelse og forædling af afgrøder.

Opbevaringen

Frø opbevares i lufttætte aluminiumsposer i 152 dybfrysere ved -20 °C på NordGen frølager i Alnarp I Sydsverige. For at minimere risikoen for, at de genetiske ressourcer skal gå tabt, har NordGen etableret et sikkerhedslager på Svalbard, hvor frøene opbevares i en nedlagt kulmine i permafrost ved -4 °C.

Nogle plantearter kan ikke opbevares som frø. De opbevares i stedet vegetativt som planter, da det ikke er muligt at få en ren kopi af moderplanten ved opformering ved bestøvning. Planterne opbevares i de såkaldte klonarkiver nær de oprindelige dyrkningsområder, eller som miniplanter i reagensglas.

Frugt, bær, nødder og grøntsager som rabarber, humle, peberrod og jordskokker bevares i klonarkiver. Løg og kartofler bevares in vitro i reagensglas. Nordisk Genbank samarbejder med lokale organisationer og institutioner omkring bevaringsarbejdet i klonarkiver. Pometet er et klonarkiv.

NordGen administerer den fælles genmaterialesamlingens database GENBIS - Nordic Baltic Genebanks Information System, hvor der online kan søges detaljeret information om alle de sorter NordGen bevarer, dermed også de mange sorter i Pometets samlinger. Har du lyst til at kikke nærmere på sorterne? Så kommer du til GENBIS her (link)

Internationalt samarbejde

NordGen samarbejder med de baltiske lande omkring bevaringen af deres plantegenetiske ressourcer. Dette samarbejde har stået på i mere end10 år. De baltiske lande er også en del af databasesamarbejdet GENBIS.

I Norden samarbejder NordGen med en række nationale programmer for bevaring og udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.

Udenfor Norden deltager NordGen i et omfattende internationalt samarbejde omkring vækstgenetiske ressourcer indenfor rammerne af FAO - Food and Agriculture Organisation of the united Nations og IPGRI - The International Plant Genetic Resources Institute.

NordGen medvirker også i flere samarbejdsprogrammer i EU under European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks. Desuden deltages i et internationalt udviklingsarbejde i det sydlige Afrika hvor man i en årrække har medvirket ved opbygningen af en regional genbankvirksomhed.

NordGen deltager også i udviklingsprojekter i Rusland, Bhutan, Sydøsteuropa og Østafrika.