Frugtsygdomme

Sygdomme og andre problemer på frugt

Se også det nye katalog over de mest almindelige problemer i æbler og pærer.

 

Filtrust:
Symptomer ses på bladenes underside som gullige, trevlede belægninger. Ses især fra midt på sommeren. Smitten kommer fra visse fyrtræer. Spredning kan ske over meget store afstande. Svampesporerne overvintrer på solbærbuskene, hvorfra disse spredes fra busk til busk.

Skivesvamp:
Ses som små mørke pletter på bladene. På nogle sorter kan pletterne være rødviolette. Svampen angriber de ældste blade først. Ved kraftige angreb kan buskene allerede i højsommeren se ud som om den er svedet af ild, hvilket medfører bladfald allerede i august.

Stikkelsbærdræber (Meldug):
Meldug på ribs, solbær og stikkelsbær kaldes for Stikkelsbærdræber. Den ses som hvidgrå belægninger på nyvæksten. Når meldug ældes bliver det sejt og brunt. Svampen overvintrer under de nye knoppers yderste skæl og i meldugbelægningerne på skudspidserne. Meldug giver mindre tilvækst gennem årene.

Gråskimmel:
Gråskimmel bevirker at bærrene bliver små og ofte dækket af en grå skimmelpels. Problemet er størst de år hvor vejret er fugtigt omkring modningstid. Årsskuddene kan også angribes, hvilket medfører at kviste nedvisner om foråret. Gråskimmel angriber ligeledes blomsterne.

Ribbesvind:
Ribbesvind er en virussygdom som spredes af solbærknopgalmider. Sygdommen ses ved at bladene bliver smallere end normalt, p.g.a. færre ribber i bladene og færre takker. Efter nogle år bliver også blomsterne påvirket, hvilket på sigt resulterer i golde buske.

 

 

Sygdomme i kernefrugt

Frugttrækræft (Nectria galligena):

Frugttrækræft er ofte et problem, der begynder lige efter udplantning.

Træerne får brune, indfaldne, ofte ringede sår på grenene. De sidder tit rundt om døde stabbe, frugtsporer eller andre døde partier, men kan så brede sig videre i det sunde væv.

Om sommeren ses svampens små, hvidgule knopcellepuder og om vinteren de små, blodrøde, runde sæksporehuse (ikke at forveksle med spindemideæg!).

På frugterne kommer navnlig omkring bægeret skarpt afgrænsede, indfaldne, brune rådpletter med gråhvide vatagtige knopcellehobe. Frugttrækræft kan være særdeles ødelæggende i årsskud, der i løbet af forbavsende kort tid kan dræbes.

Svampen begynder sit angreb fra toppen af træet og vokser ned, undertiden helt til basis af træerne i løbet af en sæson ("Galopperende æblekræft").

Forebyggelse:

Tynde grene med kræftsår afskæres, på større grene renskæres sårene med kniv og stemmejern. Affaldet samles sammen og afbrændes. Det er vigtigt at undgå døde stabbe, kviste osv.

Sørg for effektivt dræn, undgå overgødskning med kvælstof.

Undgå at beskære træer under fugtige vejrforhold.

Vælg en robust sort som f.eks. Aroma, Filippa og Bodil Neergaard. Undgå meget kræftfølsomme sorter som Gala, Zari, Spartan og Discovery.

Æbleskurv (Venturia inaequalis)

Æbleskurv er en svamp, der angriber blade og frugter i fugtigt vejr. De første bladpletter i juni er olivengrønne, senere brunsorte og visne. Træet kan blive næsten afløvet.  Æblerne bliver plettede af brunsorte, ru skurvpletter. Ved kraftige angreb kan frugten revne og derefter rådne. Plettede æbler har kortere holdbarhed, men smager i øvrigt fint, og indeholder flere antioxidanter end pletfrie.

Forebyggelse og bekæmpelse:  Vælg en robust sort, f.eks. ’Holsteiner Cox’, ’Aroma’ og ’Discovery’. Plant ikke de såkaldt ”skurvresistente” sorter, da resistensen ikke længere virker i Danmark.  Sørg for, at de nedfaldne blade fjernes eller nedbrydes i løbet af vinteren, f.eks. ved jordbehandling. Beskær træet, så der kommer lys og luft i kronen. Undgå kraftig gødskning med kvælstof. Sæt evt. et gennemsigtigt tag over træet, så løvet holdes tørt. Det forebygger angreb af svampesygdomme.


Pæreskurv (Venturia pirina)

Pæreskurv er en svamp, der angriber pærens blade, unge grene og frugter i fugtigt vejr. Skurvangrebet ses som brune, ru pletter på frugten. Ved tidlige angreb kan pæren revne.  Skurvpletter på bladene er på undersiden af bladet sort-brune og på oversiden olivengrønne. Unge angrebne grene får ru, blæret/furet bark.

Forebyggelse og bekæmpelse:  Hold pæretræet tørt, f.eks. med et plasttag eller tagudhæng. Det forhindrer infektion af skurv og andre svampesygdomme. Vælg robuste sorter som ’Anna’, ’Carola’ og ’Ingeborg’. Sørg for, at de gamle blade er nedbrudt eller fjernet før løvspring. Fræs eller klip f.eks. under træet i det tidlige forår. Fjern angrebne årsskud inden løvspring. Beskær træet, så der kommer lys og luft til grenene.