Podning

Podning af frugttræer
Det er faktisk ikke så svært at pode Frugttræer. Særligt æbler er meget villige til at gro sammen.
Der kan være mange årsager til at vi ønsker at lave en podning, men hovedsageligt handler det om at vi gerne vil have en given sort og da vi ikke får en tilsvarende sort ved at så en kerne må vi formere den vegetativt, altså ved hjælp at plantemateriale fra modertræet. Det kan godt lade sige gøre at lave en stikling eller luftaflægger af de fleste frugttræsarter, men hvis vi laver en stikling, vil vi ofte få en uhensigtsmæssig vækst og derfor bruger vi grundstammer.

Podeteknikker
Der anvendes hovedsageligt 3 forskellige metoder ved podning af frugttræer. Valget af metode afhænger af grundstammens alder og årstiden hvor podningen skal foregå.

Den mest brugte metode til podning af frugttræer er kopulation. Her har man et årsskud – også kaldet podekvist eller ædelris og så har man en grundstamme, der ofte er en barodsplante.

Der skæres et skråsnit som skal være jævnt og rent i både kvist og rod og de to bindes sammen med enten elastik, bast eller andet og vokses så til sidst med en særlig podevoks så sårfladerne - de eksponerede snit ikke kan tørre ud. Det er vigtigt i al podning at man er omhyggelig med at lade det grønne kambium der ligger lige under barken mødes på så stort et areal som muligt. Det er nemlig her sammenvoksningen sker.

Det hænder, både hos frugtavlerne og hjemme i haverne at man har træer hvor man ikke er tilfreds med sorten. Så kan man i nogle tilfælde lave en barkpodning. Når man vil lave en barkpodning skæres hovedgrenene af så tæt på stammecentrum som muligt, hvis træet ikke er al for stort kan hele træet skæres ned i en passende højde. Det kan dog være en fordel at efterlade en del grene med bladvækst som så fjernes når de nye podekviste har fået godt fat og selv er begyndt at danne en væsentlig bladmasse. Ellers kan man risikere at de ny kviste der podes på barkpodningen vil afstødes. Når grene/stamme er skåret væk, laves nogle snit i barken lodret fra skærefladen. Heri stikkes podekviste der er skåret til med skråsnit som ved almindelig kopulation. Til sidst bindes til omkring stammen for at sikre at kvistene sidder godt fast og der vokses eller på anden måde beskyttes mod udtørring på sårfladen og omkring snittene. Når de nye kviste er vokset godt fast, er det vigtigt at fjerne evt. bindemateriale der ikke er faldet af af sig selv da det ellers kan hæmme væksten.

Okulation er også en måde at pode frugttræer. Her laves et snit i barken således at det danner et T podekvisten er i dette tilfælde bare en enkelt knop med lidt bark omkring, et såkaldt ’øje’. Barken løftes lidt med kniven og øjet skubbes ind under barken. Herefter lukkes til med nogle særlige okulationlapper eller særlig podetape. Resten af sæsonen vokser øjet sig fast og den kommende sæson når øjet bryder klippes grundstammen væk over øjet som nu kan vokse op som den nye stamme.

 

Barkpodning:

Barkpodning udføres sidst på foråret

Barkpodning udføres 1-2 uger før løvspring (når barken kan løsnes).

Barkpodning benyttes når grundstammen er langt tykkere end podekvisten.

På podekvisten lægges et 3-5 cm langt skråsnit som ved kopulation - se herunder.

I grundstammen løsnes barken med et lodret snit.

Barkpodning benyttes ved ompodning af voksne træer. Dog er det ikke tilrådeligt at barkpode på stammer med en diameter meget over 15 cm.

Okulation:

Okulation kan kun gennemføres, når grundstammen er i vækst.

Udføres som regel sidst på sommeren Juli/August.

Podekvisten er kun en knop med barkflis omkring.

I grundstammens bark udføres et T-snit og knoppen placeres under barklaget.

Når knoppen er vokset fast kan grundstammens top fjernes - normalt efterfølgende forår.

Der bindes omkring knoppen, men der bruges ikke podevoks.

Okulation benyttes ved formering af roser og frugttræer.

Kopulation:

Kopulation udføres tidligt forår.

Kopulation bruges når grundstamme og podekvist har tilnærmelsesvis samme tykkelse.

Kopulation udføres ved at lægge et ca. 3-5 cm. langt skråsnit i både grundstamme og podekvist.

Podekvist og grundstamme bindes sammen og sårflader smøres med podevoks.

Kopulation benyttes ved formering af frugt- og prydtræer.